Tuesday 29 September 2020

Time: 1-Jos-WeiƟ-Saal(260) 2-Leonhard(200) 3-Johannes(34) 4-Maria(24) 5-Katharina(8) Besprechungszimmer NMK(6)
05:00            
05:30            
06:00            
06:30            
07:00            
07:30            
08:00            
08:30            
09:00     Besprechung Psychologische Beratungsstelle (Viering)      
09:30      "       
10:00      "       
10:30      "       
11:00      "       
11:30            
12:00 Namasté - Die Yogis des MAH (Gruen) Namasté - Die Yogis des MAH (Gruen) Namasté - Die Yogis des MAH (Gruen)      
12:30  "   "   "       
13:00            
13:30            
14:00            
14:30       Pastoralteam NMK (Viering)    
15:00        "     
15:30        "     
16:00        "     
16:30            
17:00 Lütten (Viering) Lütten (Viering)        
17:30  "   "         
18:00 Kantorei (Viering) Kantorei (Viering) Kantorei (Viering)      
18:30  "   "   "       
19:00            
19:30 Kantorei (Viering) Kantorei (Viering) Kantorei (Viering)      
20:00  "   "   "       
20:30  "   "   "       
21:00  "   "   "       
21:30            
22:00            
22:30            
23:00